Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

8. Kodukorra tõlgendamine
CRE

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõikele 3 teavitas president parlamenti kodukorra artikli 61 lõike 2 järgmisest tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kellega nimetatud sätte kohaldamise osas konsulteeriti:

„Miski ei takista parlamenti otsustamast, et pärast raporti vastuvõtmist selles vastutavas parlamendikomisjonis, kellele asi oli tagasi saadetud, peetakse lõppjärelduste tegemiseks debatt, kui see on asjakohane.“

Kui enne käesoleva protokolli kinnitamist fraktsioon või 40 parlamendiliiget tõlgendust kodukorra artikli 226 lõike 4 kohaselt ei vaidlusta, loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.

°
° ° °

Sõna võttis James Carver.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika