Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

8. Interpretatie van het Reglement
CRE

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

"Het Parlement kan steeds beslissen zo nodig een afsluitend debat te houden na het verslag van de bevoegde Commissie waarnaar de zaak is terugverwezen."

Indien deze interpretatie niet vóór de goedkeuring van deze notulen door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 226, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door James Carver.

Juridische mededeling - Privacybeleid