Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Tolkning av arbetsordningen
CRE

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 61.2 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Inget hindrar parlamentet från att, om det är lämpligt, besluta att hålla en avslutande debatt efter det att det ansvariga utskott till vilket ärendet har återförvisats har rapporterat.”

Denna tolkning ska anses antagen om inte en politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot den (artikel 226.4 i arbetsordningen) före justeringen av detta protokoll. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.

°
° ° °

Talare: James Carver.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy