Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0321(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0339

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9.1. Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0339)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Παρεμβάσεις

Πριν από τη ψηφοφορία, ο Fulvio Martusciello ζητεί από το Σώμα να εκφράσει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον πρώην Πρόεδρο του Ισραήλ, Σιμόν Πέρεζ, ο οποίος από εχθές νοσηλεύεται σε νοσοκομείο έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη (ο Πρόεδρος του εύχεται καλή ανάρρωση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου