Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0321(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0216/2016

Predkladané texty :

A8-0216/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0339

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

9.1. Protokol k Dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0339)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Fulvio Martusciello, ktorý vyzval Parlament, aby čo najskôr zaželal skoré uzdravenie bývalému izraelskému prezidentovi Šimonovi Peresovi, ktorý bol včera hospitalizovaný po mozgovo-cievnej príhode (predsedajúci mu zaželal skoré uzdravenie).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia