Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2016

Ingivna texter :

A8-0216/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0339

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

9.1. Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till rekommendation om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0339)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Inlägg:

Fulvio Martusciello yttrade sig före omröstningen för att be parlamentet framföra önskningar om snar bättring till Shimon Perez, tidigare president i Israel, som hade blivit inlagd på sjukhus föregående dag till följd av en stroke (talmannen uttryckte dessa önskningar).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy