Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0302(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0256/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0256/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9.3. Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0341

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου