Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2794(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0976/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0976/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0343

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9.5. Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 του Κανονισμού σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (2016/2816(DEA)). Εισηγήτρια: Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0343)

Παρεμβάσεις

Η Paloma López Bermejo πριν από τη ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου