Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2794(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0976/2016

Ingediende teksten :

B8-0976/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2016 - 9.5
CRE 14/09/2016 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0343

Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

9.5. Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 101, lid 3, van het Reglement, over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de EU (Europêche) gesloten overeenkomst van 21 mei 2012, zoals gewijzigd op 8 mei 2013, betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (2016/2816(DEA)). Rapporteur: Paloma López Bermejo, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0343)

Het woord werd gevoerd door:

Paloma López Bermejo, vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid