Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2816(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0974/2016

Внесени текстове :

B8-0974/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0347

Протокол
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург

9.9. Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността относно Делегиран регламент на Комисията от 30 юни 2016 г. , за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0347)

Изказвания

Pervenche Berès за представяне на устно изменение на параграф 4, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност