Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2816(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0974/2016

Ingediende teksten :

B8-0974/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0347

Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

9.9. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0347)

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès, om een mondeling amendement op paragraaf 4 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid