Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2816(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0974/2016

Predkladané texty :

B8-0974/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0347

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

9.9. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (hlasovanie)
CRE

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku o delegovanom nariadení z 30.6.2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0347)

Vystúpenia:

Pervenche Berès, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 4, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia