Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2816(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0974/2016

Ingivna texter :

B8-0974/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0347

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

9.9. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (omröstning)
CRE

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning av den 30 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0347)

Inlägg:

Pervenche Berès lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy