Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 14., Szerda - Strasbourg

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. Jegyzőkönyv a személyek szabad mozgásáról szóló EU‒Svájc-megállapodáshoz (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0339)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.

Felszólalások

A szavazás előtt Fulvio Martusciello, aki azt kéri, hogy a Parlament kívánjon mielőbbi gyógyulást Shimon Pereznek, Izrael egykori miniszterelnökének, akit tegnap agyvérzéssel kórházba szállítottak (az elnök eleget tesz a kérésnek).


9.2. Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2013/0361(APP)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0340)

A Parlement egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


9.3. A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0341


9.4. Gazdasági partnerségi megállapodás az EU és a SADC-GPM-államok között *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0342)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.5. A halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezmény végrehajtásáról szóló megállapodás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 101. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2016/2816(DEA)). Előadó: Paloma López Bermejo, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0343)

Felszólalások

Paloma López Bermejo a szavazás előtt.


9.6. A legutóbbi lengyelországi fejlemények és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásuk (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A legutóbbi lengyelországi fejlemények és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásuk (2016/2774(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 és B8-0978/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0865/2016/REV

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0977/2016

Elfogadva (P8_TA(2016)0344)

(A B8-0978/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.7. Az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatai a jelenlegi regionális helyzetben (szavazás)

Jelentés az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben [2015/2273(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0345)

Felszólalások

Fabio Massimo Castaldo (előadó) a szavazás előtt.


9.8. Szociális dömping az Unióban (szavazás)

Jelentés az Európai Unión belüli szociális dömpingről [2015/2255(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (Előterjesztette az ENF képviselőcsoport.)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (EMPL bizottság)

Elfogadva (P8_TA(2016)0346)

Felszólalások

Ryszard Czarnecki Oroszország nagykövetének a ma délelőtti vitán való jelenlétéről, Guillaume Balas (előadó) és Alexander Graf Lambsdorff Ryszard Czarnecki észrevételeiről.


9.9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló 2016. június 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0347)

Felszólalások

Pervenche Berès, aki szóbeli módosítást nyújt be a (4) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat