Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Settembru 2016 - Strasburgu

9. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0339)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Fulvio Martusciello biex jitlob li l-Parlament jesprimi x-xewqat tiegħu ta' fejqan malajr lil Shimon Peres, ex President tal-Iżrael, li ttieħed l-isptar ilbieraħ b'segwitu għal attakk ta' puplesija (il-President esprimihom).


9.2. Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi u li jħassar id-Deċiżjoni 2003/174/KE [05820/2014 - C8-0164/2016- 2013/0361(APP)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0340)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


9.3. Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni, li temenda d-Direttiva 2009/100/KE u li tħassar id-Direttiva 2006/87/KE [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2016)0341


9.4. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0342)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.5. Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 101(3) tar-Regoli ta' Proċedura sdwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-Ftehim konkluż bejn il-Konfederazzjoni Ġenerali tal-Kooperattivi Agrikoli fl-Unjoni Ewropea (COGECA), il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF), u l-Assoċjazzjoni ta' Organizzazzjonijiet Nazzjonali tal-Intrapriżi tas-Sajd (EUROPÊCHE) tal-21 ta' Mejju 2012 kif emendat fit-8 ta' Mejju 2013 li jikkonċerna l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (2016/2816(DEA)). Rapporteur: Paloma López Bermejo, f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0343)

Interventi

Paloma López Bermejo qabel il-votazzjoni.


9.6. Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (2016/2774(RSP))

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 u B8-0978/2016

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0865/2016/REV

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0977/2016

Adozzjoni (P8_TA(2016)0344)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0978/2016 iddekadiet.)


9.7. Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali [2015/2273(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0345)

Interventi

Fabio Massimo Castaldo (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


9.8. Dumping soċjali fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar id-dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea [2015/2255(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat EMPL)

Adozzjoni (P8_TA(2016)0346)

Interventi

Ryszard Czarnecki dwar il-preżenza tal-ambaxxatur tar-Russja waqt id-dibattitu ta' dalgħodu, Guillaume Balas (rapporteur) u Alexander Graf Lambsdorff dwar l-intervent ta' Ryszard Czarnecki.


9.9. Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar ir-regolament delegat tal-Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0347)

Interventi

Pervenche Berès biex jippreżenta emenda orali għall-paragrafu 4 li nżammet.

Avviż legali - Politika tal-privatezza