Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. september 2016 - Strasbourg

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Protokol k Sporazumu med EU in Švico o prostem pretoku oseb (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji [14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0339)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Govoril je

Fulvio Martusciello, pred glasovanjem, ki je predlagal, naj Parlament zaželi hitro okrevanje nekdanjemu predsedniku Izraela Šimonu Peresu, ki je bil včeraj hospitaliziran zaradi možganske kapi (predsednik mu je to zaželel).


9.2. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o Tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2003/174/ES [2013/0361(APP)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0340)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


9.3. Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, spremembi Direktive 2009/100/ES in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES [07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ivo Belet (A8-0256/2016)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0341


9.4. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP, na drugi strani [10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0342)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.5. Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 101(3) Poslovnika o predlogu direktive Sveta o izvajanju Sporazuma med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih organizacij ribiških podjetij v Evropski uniji (Europêche) z dne 21. maja 2012, kakor je bil spremenjen 8. maja 2013, o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (2016/2816(DEA)). Poročevalka: Paloma López Bermejo v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (B8-0976/2016) (2016/2794(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0343)

Govorila je

Paloma López Bermejo, pred glasovanjem.


9.6. Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/2774(RSP))

predlogi resolucij B8-0865/2016/REV, B8-0977/2016 in B8-0978/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0865/2016/REV

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0977/2016

Sprejeto (P8_TA(2016)0344)

(Predlog resolucije B8-0978/2016 je brezpredmeten.)


9.7. Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu (glasovanje)

Poročilo o odnosih med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu [2015/2273(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0345)

Govoril je

Fabio Massimo Castaldo (poročevalec), pred glasovanjem.


9.8. Socialni damping v EU (glasovanje)

Poročilo o socialnem dampingu v Evropski uniji [2015/2255(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor EMPL)

Sprejeto (P8_TA(2016)0346)

Govorili so

Ryszard Czarnecki o navzočnosti veleposlanika Rusije med dopoldansko razpravo, Guillaume Balas (poročevalec) in Alexander Graf Lambsdorff o govoru Ryszarda Czarneckega.


9.9. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 105(3) Poslovnika o delegirani uredbi Komisije z dne 30. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (B8-0974/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0347)

Govorila je

Pervenche Berès, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 4, ki je bil upoštevan.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov