Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

13. Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (Rådets formand) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: oktober I-mødeperioden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik