Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg

13. Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: lokakuun I istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö