Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. rujna 2016. - Strasbourg

13. Potreba za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za europskom politikom reindustrijalizacije u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Händel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini i Javi López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Marianne Thyssen.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: période de session d'octobre I.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti