Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. szeptember 14., Szerda - Strasbourg

13. Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (A Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Marianne Thyssen.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: az októberi I. ülésen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat