Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras

13. Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session d'octobre I.

Teisinė informacija - Privatumo politika