Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra

13. Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP)).

Ivan Korčok (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: oktobra I sesija.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika