Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. september 2016 - Strasbourg

13. Potreba po politiki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstom (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Potreba po politiki ponovne industrializacije glede na zadevi Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Thomas Händel v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Claude Rolin, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, James Nicholson, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Marielle de Sarnez, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Bernard Monot, Anne Sander, Hugues Bayet, Martina Anderson, Pascal Arimont, Martina Werner, Massimiliano Salini in Javi López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, José Blanco López, Maria Grapini, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Marianne Thyssen.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo oktobrsko delno zasedanje

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov