Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg

14. Applen valtiontukea koskeva päätös (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Applen valtiontukea koskeva päätös (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta ja Sander Loones ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Sander Loones vastasi, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Deirdre Clune, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato ja Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall ja Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes ja Richard Sulík.

Margrethe Vestager käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö