Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras

14. Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, ir Sander Loones ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Philippe Lamberts (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Sander Loones, pastarasis į jį atsakė), Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Deirdre Clune), Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Molly Scott Cato ir Luke Ming Flanagan), Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Momchil Nekov), Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Evelyn Regner, Ernest Maragall ir Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Seán Kelly).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes ir Richard Sulík.

Kalbėjo Margrethe Vestager.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika