Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra

14. Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (2016/2879(RSP)).

Margrethe Vestager (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā un Sander Loones ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe Lamberts uzdodot zilās kartītes jautājumu Sander Loones kas uz to atbildēja, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Deirdre Clune, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Molly Scott Cato un Luke Ming Flanagan, Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Momchil Nekov, Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Evelyn Regner, Ernest Maragall un Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes un Richard Sulík.

Uzstājās Margrethe Vestager.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika