Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

14. Beslut om statligt stöd till Apple (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut om statligt stöd till Apple (2016/2879(RSP))

Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, och Sander Loones för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Philippe Lamberts ställde en fråga ("blått kort") till Sander Loones som besvarade frågan, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Deirdre Clune; Bernard Monot för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marian Harkin, Fabio De Masi, Sven Giegold, Steven Woolfe, Seán Kelly, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Molly Scott Cato och Luke Ming Flanagan; Hugues Bayet, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Luke Ming Flanagan, Molly Scott Cato, Neena Gill, Dariusz Rosati, David Campbell Bannerman, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Momchil Nekov; Enrique Calvet Chambon, Eva Joly, Werner Langen, Sergio Gaetano Cofferati, Ernest Urtasun, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Michel Reimon, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Evelyn Regner, Ernest Maragall och Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Deirdre Clune, Nicola Caputo, Notis Marias, Kaja Kallas, Kateřina Konečná, Igor Šoltes och Richard Sulík.

Talare: Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy