Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0306(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0201/2016

Indgivne tekster :

A8-0201/2016

Forhandlinger :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0352

Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

15. Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Alessandra Mussolini for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, og Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić og Georgios Epitideios.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Jussi Halla-aho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 15.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik