Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0306(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0201/2016

Ingediende teksten :

A8-0201/2016

Debatten :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Stemmingen :

PV 15/09/2016 - 11.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0352

Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

15. Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alessandra Mussolini, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, en Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Jussi Halla-aho.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 15.9.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid