Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0201/2016

Ingivna texter :

A8-0201/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0352

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

15. Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

Jussi Halla-aho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Alessandra Mussolini för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, och Jonathan Arnott för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Gilles Lebreton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Juan Fernando López Aguilar, Nikolay Barekov, Marcus Pretzell, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Eleftherios Synadinos, Ruža Tomašić och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Jussi Halla-aho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy