Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0089(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0236/2016

Ingivna texter :

A8-0236/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 16
CRE 14/09/2016 - 16

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0354

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

16. Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0236/2016)

Ska Keller redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Salvatore Domenico Pogliese för PPE-gruppen, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Cecilia Wikström och Kostas Chrysogonos.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Lara Comi som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Anna Hedh, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Carlos Coelho, Kati Piri och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och Cécile Kashetu Kyenge.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Ska Keller.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy