Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0043(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0247/2016

Indgivne tekster :

A8-0247/2016

Forhandlinger :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0355

Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg

17. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Negrescu, Javi López for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, og Enrico Gasbarra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Marianne Thyssen og Laura Agea.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 15.9.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik