Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0043(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0247/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0247/2016

Keskustelut :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Äänestykset :

PV 15/09/2016 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0355

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg

17. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ja Enrico Gasbarra.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Laura Agea.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö