Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0043(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0247/2016

Ingediende teksten :

A8-0247/2016

Debatten :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Stemmingen :

PV 15/09/2016 - 11.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0355

Notulen
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg

17. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Javi López, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, en Enrico Gasbarra.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Laura Agea.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 15.9.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid