Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0043(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0247/2016

Teksty złożone :

A8-0247/2016

Debaty :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Głosowanie :

PV 15/09/2016 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0355

Protokół
Środa, 14 września 2016 r. - Strasburg

17. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Javi López w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, i Enrico Gasbarra.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Laura Agea.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 15.9.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności