Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0043(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0247/2016

Predkladané texty :

A8-0247/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0355

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

17. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Javi López v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Enrico Gasbarra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Laura Agea.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia