Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0043(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0247/2016

Ingivna texter :

A8-0247/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 17
CRE 14/09/2016 - 17

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0355

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

17. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Laura Agea (A8-0247/2016)

Laura Agea redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu; Javi López för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, David Casa, Jutta Steinruck, Czesław Hoc, Enrique Calvet Chambon, Beatrix von Storch, Udo Voigt, Sofia Ribeiro, Marju Lauristin, Joachim Starbatty, Sotirios Zarianopoulos, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Anne Sander, Georgi Pirinski, Jérôme Lavrilleux, Brando Benifei, Deirdre Clune, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Enrico Gasbarra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Marianne Thyssen och Laura Agea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy