Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2010(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0254/2016

Ingivna texter :

A8-0254/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 18
CRE 14/09/2016 - 18

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0357

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

18. Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om tillämpningen av direktivet om posttjänster [2016/2010(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A8-0254/2016)

Markus Ferber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Georges Bach (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Lucy Anderson (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Andor Deli, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Merja Kyllönen, Herbert Dorfmann, Bogusław Liberadzki, Julie Girling, Jutta Steinruck och Jana Žitňanská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy