Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2032(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0222/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0358

Протокол
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург

19. Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари - Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места? (разискване)
CRE

Доклад относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаването на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари [2016/2032(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Доклад относно начина, по който най-добре може да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места? [2015/2320(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas и Zdzisław Krasnodębski представиха докладите.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zbigniew Kuźmiuk (докладчик по становището на комисията BUDG), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията CULT), Liadh Ní Riada (докладчик по становището на комисията BUDG), Deirdre Clune, от името на групата PPE, Siôn Simon, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Ева Паунова и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 15.9.2016 г и точка 11.12 от протокола от 15.9.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност