Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2032(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0222/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0358

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

19. Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov - Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (rozprava)
CRE

Správa o prístupe k financovaniu pre MSP a zvýšení rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov [2016/2032(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Správa o najlepšom spôsobe využitia potenciálu malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta [2015/2320(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Kuźmiuk (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Liadh Ní Riada (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune v mene skupiny PPE, Siôn Simon v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 15.9.2016 a bod 11.12 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia