Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2032(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0222/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0358

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

19. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen - Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (debatt)
CRE

Betänkande om tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen [2016/2032(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas (A8-0222/2016)

Betänkande om metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen [2015/2320(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

Othmar Karas och Zdzisław Krasnodębski redogjorde för betänkandena.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Zbigniew Kuźmiuk (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Liadh Ní Riada (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Deirdre Clune för PPE-gruppen, Siôn Simon för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; David Casa, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Cora van Nieuwenhuizen, Paloma López Bermejo, Marco Zanni, Nicolas Bay, Markus Pieper, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Neoklis Sylikiotis, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Elena Gentile, Theodor Dumitru Stolojan, Flavio Zanonato, Romana Tomc, Eva Paunova och Bendt Bendtsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Valdis Dombrovskis, Othmar Karas och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 15.9.2016 och punkt 11.12 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy