Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0238/2016

Внесени текстове :

A8-0238/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Обяснение на вота
PV 05/04/2017 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Протокол
Сряда, 14 септември 2016 г. - Страсбург

20. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Vicky Ford (докладчик по становището на комисията IMCO), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Petr Ježek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 15.9.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност