Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0268(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0238/2016

Predkladané texty :

A8-0238/2016

Rozpravy :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/04/2017 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Zápisnica
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg

20. Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vicky Ford (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Petr Ježek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 15.9.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia