Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0238/2016

Ingivna texter :

A8-0238/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.8

Antagna texter :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Protokoll
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg

20. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Petr Ježek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Vicky Ford (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Petr Ježek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 15.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy