Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 14. září 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 7.Stav Unie (rozprava)
 8.Výklad jednacího řádu
 9.Hlasování
  
9.1.Protokol k Dohodě mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***II (hlasování)
  
9.4.Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA *** (hlasování)
  
9.5.Dohoda týkající se provádění Úmluvy o práci v odvětví rybolovu (hlasování)
  
9.6.Nedávný vývoj v Polsku a jeho dopad na základní práva, jak je stanoví Listina základních práv Evropské unie (hlasování)
  
9.7.Vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu (hlasování)
  
9.8.Sociální dumping v EU (hlasování)
  
9.9.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Potřeba evropské politiky reindustrializace v souvislosti s nedávnými případy Caterpillar a Alstom (rozprava)
 14.Rozhodnutí o státní podpoře firmě Apple (rozprava)
 15.Cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
 16.Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka * (rozprava)
 17.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (rozprava)
 18.Uplatňování směrnice o poštovních službách (rozprava)
 19.Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů – Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst (rozprava)
 20.Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (230 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3805 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (32 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (151 kb) 
 
Zápis (306 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (643 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3257 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí