Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 7.Unionens tilstand (forhandling)
 8.Fortolkning af forretningsordenen
 9.Afstemningstid
  9.1.Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II (afstemning)
  9.4.Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene *** (afstemning)
  9.5.Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (afstemning)
  9.6.Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder (afstemning)
  9.7.EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng (afstemning)
  9.8.Social dumping i EU (afstemning)
  9.9.Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (forhandling)
 14.Afgørelse om statsstøtte til Apple (forhandling)
 15.Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I (forhandling)
 16.Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland * (forhandling)
 17.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forhandling)
 18.Anvendelse af direktivet om posttjenester (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion - Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er? (forhandling)
 20.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (220 kb) Deltagerliste (65 kb)    Afstemning ved navneopråb (3805 kb) 
 
Protokol (85 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (33 kb) Afstemning ved navneopråb (151 kb) 
 
Protokol (311 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (522 kb) Afstemning ved navneopråb (3254 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik