Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. syyskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Unionin tila (keskustelu)
 8.Työjärjestyksen tulkinta
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Sveitsin väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä sosiaalialan kolmikantahuippukokous *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Sisävesialusten tekniset vaatimukset ***II (äänestys)
  9.4.EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus *** (äänestys)
  9.5.Kalastusalan työtä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  9.6.Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin (äänestys)
  9.7.EU:n suhteet Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (äänestys)
  9.8.Sosiaalinen polkumyynti EU:ssa (äänestys)
  9.9.Delegoidun säädöksen vastustaminen: paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (keskustelu)
 14.Applen valtiontukea koskeva päätös (keskustelu)
 15.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (keskustelu)
 16.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)
 17.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (keskustelu)
 18.Postipalveludirektiivin soveltaminen (keskustelu)
 19.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa - Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (keskustelu)
 20.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (231 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3805 kb) 
 
Pöytäkirja (85 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (33 kb) Nimenhuutoäänestykset (194 kb) 
 
Pöytäkirja (308 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (527 kb) Nimenhuutoäänestykset (3263 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö