Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 8.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai ***II (balsavimas)
  9.4.ES ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  9.5.Susitarimas dėl Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įgyvendinimo (balsavimas)
  9.6.Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (balsavimas)
  9.7.ES santykiai su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis (balsavimas)
  9.8.Socialinis dempingas ES (balsavimas)
  9.9.Prieštaravimas deleguotajam aktui: mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus (diskusijos)
 14.Sprendimas dėl valstybės pagalbos bendrovei „Apple“ (diskusijos)
 15.Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I (diskusijos)
 16.Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * (diskusijos)
 17.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * (diskusijos)
 18.Pašto paslaugų direktyvos taikymas (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje - Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? (diskusijos)
 20.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (223 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)    Vardinis balsavimas (3805 kb) 
 
Protokolas (86 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (31 kb) Vardinis balsavimas (189 kb) 
 
Protokolas (312 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (640 kb) Vardinis balsavimas (3485 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika