Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 7.Savienības stāvoklis (debates)
 8.Reglamenta interpretācija
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II (balsošana)
  9.4.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** (balsošana)
  9.5.Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu (balsošana)
  9.6.Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (balsošana)
  9.7.ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā (balsošana)
  9.8.Sociālais dempings Eiropas Savienībā (balsošana)
  9.9.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (debates)
 14.Lēmums attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumam Apple (debates)
 15.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (debates)
 16.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * (debates)
 17.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (debates)
 18.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā - Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (debates)
 20.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (231 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)    Balsojumi pēc saraksta (3805 kb) 
 
Protokols (85 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (32 kb) Balsojumi pēc saraksta (156 kb) 
 
Protokols (310 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (648 kb) Balsojumi pēc saraksta (3349 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika