Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Settembru 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 8.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II (votazzjoni)
  
9.4.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** (votazzjoni)
  
9.5.Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd (votazzjoni)
  
9.6.Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
9.7.Relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali (votazzjoni)
  
9.8.Dumping soċjali fl-UE (votazzjoni)
  
9.9.Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom (dibattitu)
 14.Deċiżjoni dwar l-għajnuna statali għal Apple (dibattitu)
 15.Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (dibattitu)
 16.Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja * (dibattitu)
 17.Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (dibattitu)
 18.Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali (dibattitu)
 19.Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali - Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? (dibattitu)
 20.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (245 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3805 kb) 
 
Minuti (87 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (32 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (151 kb) 
 
Minuti (330 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (695 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3258 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza